שירים

המשך לבוא (2)

המשך לבוא (2)

 

הנה הולכים אנו כאן עבורכם כעת, כעדן לכם בתוככם עכשיו, עבורכם.

מתוך כך רואים אנו את ה"צרות" אשר ממשיכות להגיע אליכם בטוב טעם גבוה גם כן, אך בטרם עת יקרים... בטרם עת.

אין צורך להאיץ כלל וכלל את אלו ה"צרות" עבורכם כעת, שכן, כבר אמרנו, ה"צרות הצרורות" – לכם הם נועדו בטוב לב גבוה גם כן.

על כן, הילכו באלו ה"צרות" לכם כעת בטוב טעם גבוה עבורכם , כעת חיה לכם פנימה עכשיו,

אימרו בקול גבוה מאוד את אשר מבקשים לעשות אתם אל תוככם, אל תוך 'בני ביתכם' החדשים עבורכם כעת,

ומתוך כך, תוכלו לשנות צורה עבורכם, כעדן לכם.

לא מתוך מאמץ הגבורה היא לכם...

אלא – כעדן לכם כעת.

האם זה מוסכם על הכלל בתוככם כעת עבורכם חיה היא לכם כעת?...

בידקו נא פנימה לכם. בידקו נא פנימה עבורכם.

תגובות

גלי צבי-ויס / בדק בית / 21/03/2023 13:25
שמואל כהן / בהחלט חשוב מידי פעם לעשות בדק בית פנימי / 21/03/2023 14:05