שירים

ברכת אם על אם דרך

ברכת אם על אם דרך

 

רבקה ©

 

בשבתם בביתם

עזרתם

ברכת אבות.

אך עת

ירטטו לבבות,

מפחד,חשש לבאות,

בצאתם  לדרך תלאות,

בעוזבם ארץ,

תלום

ברכת אם

על אם דרך,

המלוה בנים לדרכם,

תלום ברכת שלוש מילים,

מעטות אך רב ערכן,

תלוה זקן, אישה, עוללים,

בהתפזרם לקצות עולם,

תלום כקמע:

"ושבו בנים לגבולם".

 

תגובות