שירים

הגיג-חסרונות ויתרונות

אוי לאדם שאינו מכיר בחסרונותיו

ומתגאה בהם, מאשר האדם   שיודע

מה יתרונותיו ומשתמש בם לטובתו

של האחר

----------------------------------------------

יום נעים

 

 

תגובות

דני זכריה / משתמש ביתרונותיו למען הזולת / 16/06/2022 14:09
גלי צבי-ויס / מודעות עצמית / 16/06/2022 15:01
מרים מעטו / גלי אהובהלי / 17/06/2022 12:30
שמואל כהן / חסרונות אינם מקור לגאווה / 16/06/2022 15:45
רבקה ירון / *** / 16/06/2022 17:38
אורנה / לדעת את החיסרון / 17/06/2022 06:47
אהובה קליין / מרים היקרה. / 17/06/2022 12:49
אודי גלבמן / נכון, סיס- כה הרבה פעמי / 17/06/2022 21:17