שירים

מאחר כרוני


אין גבול לעוקצנותו של הסרטן
שידוע כחתרן לא קטן,
אך אל נא הגדי להפגע
כי באיחוריך אתה הנפגע.

יש על מה להסתמך
ואם תפתיע זה יהיה נס,
הסרטן לעומתך עם השעון עומד
ובודק כל דקה מהזמן החולף.

אז אל נא הגדי לאחר
גם אם בכביש הפקק 'דוהר',
צלצל ותודיע כדי להרגיע
כי היום שלך עוד יגיע.

תגובות