שירים

אל מלא

אל מלא רחמים לזכר הנופלים

איך נפלו גיבורים

בנפול אותם חיילים

האזרחים הילדים ולאותם הזקנים 

בהקמת המדינה

היו לגורלם בקיץ הימים

וזו המדינה תהיה לתפארת השנים

האומנם ??

 

תגובות

רבקה ירון / *** / 03/05/2022 22:56
שמואל כהן / היכן הרחמים שהיה צריך אותם ? / 04/05/2022 04:23
גלי צבי-ויס / האמנם? / 04/05/2022 06:14
שמאי ארמן / איך נפלו גיבורים / 04/05/2022 09:19
עליזה ארמן זאבי / אל מלא רחמים .... / 04/05/2022 15:34
אודי גלבמן / זה לא נראה טוב כרגע  / 04/05/2022 18:00
אורנה / ממש לתפארת / 05/05/2022 08:02
אהובה קליין / אלה לי היקרה. / 06/05/2022 17:29
אלה לי / והשאלה עם הגואל יבוא לציון / 06/05/2022 21:13