שירים

חג שמח

ייתכן שזו תמונה של ‏‏פרח‏ ו‏טקסט שאומר '‏אלהי, למדני. והתפלל ברך קמל, עלה סוד על בשל, פרי ננה על הזאת: החרות על לנשם, לחוש. לראות, להכשל. לחחל, לדעת שפתותי את למד הלל ושיר ברכה זמנך בהתחדש ליל, ועם בקר עם היום יומי יהיה לבל שלשום. כתמול הרגל יומי עלי יהיה לבל נללבבת לאה‏'‏‏

תגובות

אודי גלבמן / בתחילה חשבתי שהשיר הו / 17/04/2022 07:14
גלי צבי-ויס / הרגל / 17/04/2022 07:25
רבקה ירון / *** / 17/04/2022 13:31
דני זכריה / עלי יומי הרגל / 17/04/2022 20:59
יום טוב צבי / נהדר! / 18/04/2022 06:34
אורנה / חג שמח אהובה / 19/04/2022 08:27