שירים

"לחצים"

לאט לאט הזמן עובר

בנתיבים יומיומיים.

מתי אנחנו נתגבר

או שנשתוק ונתעלם

מלחצים חיצוניים?

תגובות

שמואל כהן / עוד יבואו ימים / 01/03/2022 03:50
גלי צבי-ויס / פרטי וקולקטיבי / 01/03/2022 06:27
רבקה ירון / *** / 01/03/2022 13:18
דני זכריה / מתי אנחנו נתגבר / 01/03/2022 20:10