שירים

אשה ילדה


אשה ילדה
שמעולם לא התבגרה
שמאחור ילדותה נשכחה
שבנערותה צעקתה לא נשמעה.

אשה ילדה
שלהתמודד עם החיים לא ידעה
שמעולם לא חוותה אהבה
שמעולם לא זכתה באהוב ליבה.

אשה ילדה
שבגיל השלישי מתנהגת כמו ילדה
שהחיים מעליה עוברים והיא עדין יישנה
שאת פתיל חייה הקצרים איבדה.

תגובות