שירים

תגובה טבעית

 

תגובה טבעית

 

ההורים נפטרים ומותירים לשארים נוסח צוואה

 

המורישה רכוש ומדגישה בפירוש שמאהבה נבעה

 

וצוואה שאינה שקולה והגונה

 

כצואה הינה מעלה צחנה

 

ודין הצוואה כדין צואה באסלה נטביעה.

תגובות

אורנה / הרי מה שענינו כסף / 17/05/2021 08:13
שמואל כהן / כשצוואה אינה הגונה ושקולה / 17/05/2021 09:15
רחל בנגורה / אכן בעיה. צואה של צוואה / 17/05/2021 11:12
דני זכריה / מעלה צחנה / 17/05/2021 11:32
גלי צבי-ויס / אפליה / 17/05/2021 12:33
רבקה ירון / *** / 17/05/2021 14:09
אלה לי / צוואה כמה נושא זה חשוב 😇 / 17/05/2021 19:43