תגובה טבעית

17/05/2021 07:11 | יום טוב צבי

 

תגובה טבעית

 

ההורים נפטרים ומותירים לשארים נוסח צוואה

 

המורישה רכוש ומדגישה בפירוש שמאהבה נבעה

 

וצוואה שאינה שקולה והגונה

 

כצואה הינה מעלה צחנה

 

ודין הצוואה כדין צואה באסלה נטביעה.