שירים

אהבה אלוהית

 

 

 

מוכת ברד אהבה אלוהית

כברייה אילמת

מתעטפת
בתכריכי גופך הקודרים,

מחליפה נוף בנוף,

נענית רעמי נקמה

עד פרברי עולם

עוגמת נפשך רוטנת

 חמלה

 

מפטם מקטרת  אהבתו

בתמימותך,

שותק.

את זכר ועדות לחטאיו.

 

 ובערוב כוחותייך

נכמרו רחמיו,

עינייך המפצירות

 ראו נווי הצדק,

שלוות אור שבה אל פנייך

נחה.

 

תגובות