שירים

תשבץ

 

 

מאוזן

מודד רגשות

בורר מילותיך

בדרכך המוסרטת

בַשַׂר דעתך רבוץ

ערוך בשקל וקצב.

 

אנכית, כעץ זקוף,

מזדקרת כהר,

פתוחה לרוחות,

אַנַך נפשך נאנח

כנציב התומך.

מצופה בבדיל סערות

רואה אופקים נסתרים

 

מסתרגים זה בזו

באריג חידתי -

משבצות ריקות

יד חיים

ממלאת.

 תשבץ.

 

 

תגובות