שירים

אזרח העולם

אזרח העולם

 

עיני פקוחות ולפני ערוכות יצירות האל

 

שתפקודן מושלם ובזכותן העולם כסדרו מתנהל

 

האמיתות ברורות ומעשיות

 

והדתות מספרות מעשיות

 

לפיכך לסיכום כאזרח היקום הנני פועל.

 

תגובות

שמאי ארמן / יצירות האל הם מלאכת מח / 23/02/2021 10:48
דני זכריה / כאזרח העולם פועל / 23/02/2021 11:22
אורנה / צו מצפונך / 23/02/2021 12:51
רבקה ירון / *** / 23/02/2021 13:10
גלי צבי-ויס / אני פועל / 23/02/2021 13:23
אלה לי / יצירת האל כאזרחי היקום תפקוד מושלם / 23/02/2021 20:13
מרים מעטו / איש יקר ואהוב / 24/02/2021 14:36