שירים

כלל לטובת הכלל

 כלל לטובת הכלל

 

תודה לבריאה ולמדע הרפואה שחיינו בזכותם

 

לאלוהים שיצרם ולרופאים שלנצרם התחייבו בשבועתם

 

ואמנם מכאוב ואנחה

 

הינם לרוב ההוכחה

 

שזנחנו חוקיהם ושכחנו לקיים את תורתם.

 

תגובות

דני זכריה / ​שזנחנו חוקיהם ושכחנו לקיים את תורתם / 22/01/2021 09:15
אלה לי / והכל התחיל מרופא הרמבם שהתחייב בשבועתו 💗למדע לרפואה והעיקר לבריאות העם / 22/01/2021 09:33
אורנה / שנה בריאים יקר / 22/01/2021 11:01
רבקה ירון / *** / 22/01/2021 15:01
שמואל כהן / דת ואמונה והקשר למדע / 22/01/2021 15:55
עליזה ארמן זאבי / אין לזלזל במדע הרפואה על כול המשתמע... / 22/01/2021 18:47
גלי צבי-ויס / יפה / 23/01/2021 06:14