שירים

שינויים לא מהירים

שינויים לא מהירים


מאת: דני זכריה


מה שנאמר

מה שנכתב

לפני שנים

יכול גם היום

להיות שריר וקיים.


שינויים לא באים

כל כך מהר,

מאמץ למכביר,

השקעה

התמדה

ולעתים גם זמן

המה תובעים,

רק אחרי שנים

את הפירות

קוצרים !


יום ראשון, 27/12/20


תגובות

אלה לי / בעמל רב זרעת וגם קצרת / 28/12/2020 09:53
תפוחי / אני אומר שזוגיות היא צ / 28/12/2020 11:57
רבקה ירון / *** / 28/12/2020 12:22
גלי צבי-ויס / מאמץ והשקעה / 28/12/2020 12:51
יום טוב צבי / שינויים / 28/12/2020 13:12
אדם אמיר-לב / לקצור פירות / 28/12/2020 13:27
מרים מעטו / דני יקרהכל ענין של זמן / 28/12/2020 14:53
שמואל כהן / לחבק את השינויים / 28/12/2020 15:28
עליזה ארמן זאבי / דני יקר !הזורעים בדמעה / 28/12/2020 19:24