שירים

אנוכי קיים

אנוכי קיים


מאת: דני זכריה


דקארט: אני חושב, משמע אני קיים  (השראה באמצע הדרך).


יש הומניזם

יש סובלנות

ויש הכלה.


יש הקשבה

ויש התייחסות

לא נופלים

בין הכיסאות

יש גם השתייכות

לא התרצות

ולא התרפסות.


יש רגישות

גם התחשבות

ופרגון.


לאדם יש

משמעות.


אנוכי חש

אני קיים !


יום שישי, 25/12/20


הדברים אמורים גם לגבי סולידריות, ערבות ההדדית, נתינה, מתן הזדמנויות ...


תגובות

אלה לי / אכן לאדם יש משמעות -כך ננצח את הקורונה את המלחמות ובעיקר את עצמנו / 27/12/2020 11:58
מרים מעטו / דני יקרלחשוב טוב יהיה / 27/12/2020 15:08
שמואל כהן / אדם מחפש משמעות לחייו, / 27/12/2020 15:41
עליזה ארמן זאבי / דני יקר !אני חש, משמע א / 27/12/2020 19:08
דני זכריה / תודה רבה מקרב לב על תג / 27/12/2020 19:44
גלי צבי-ויס / יפה / 27/12/2020 20:11