שירים

המבולבל והצלול

המבולבל והצלול
נמצאים על אותו מסלול
ה"קורונה" זה ערבול
בין המדוד והכל כלול
האופה אופה כיכרות 
והחוקר משער השערות
המפגינים בכיכרות
כי לא נותרו ברירות
הספר מספר ומספר
והמספר מספר סיפורים
כולנו בסוף מספרים
על עצמנו ועל אחרים.

תגובות

אושרדור / לגליה / 22/10/2020 15:26
תפוחי / ? לא נותרו ברירות / 22/10/2020 13:03
אושרדור / לתפוחי / 22/10/2020 15:28
תפוחי /  הבחירה הראויה היא: צל / 22/10/2020 15:47
אושרדור / תפוחי / 22/10/2020 16:54
תפוחי / אשלח לך את הבדיקות...חח / 22/10/2020 18:17
אודי גלבמן / וכולנו על אותה ספינהש� / 22/10/2020 15:20
אושרדור / לאודי / 22/10/2020 15:29
אושרדור / לאודי / 22/10/2020 16:56
שמואל כהן / הימים ימי קורונה / 22/10/2020 15:26
אושרדור / לשמוליק / 22/10/2020 16:57
אלה לי / בתקופה זו כולנו מבולבלים ~love~ / 22/10/2020 15:56
אושרדור / לאלה לי / 22/10/2020 16:59
אושרדור / לאילה / 22/10/2020 18:14
אושרדור / לאורנה / 23/10/2020 10:08
אהובה קליין / אושר היקר. / 22/10/2020 23:11
אושרדור / לאהובה / 23/10/2020 10:09
אושרדור / כשבאו להציל אותו באית� / 23/10/2020 10:10
גלי צבי-ויס / סיפור מבולבל / 23/10/2020 07:57
אושרדור / לגלי / 23/10/2020 10:11
אושרדור / לגלי / 24/10/2020 08:12
יום טוב צבי / כולנו / 23/10/2020 15:04
אושרדור / ליומטוב / 24/10/2020 08:14