שירים

צידה לדרך

 

 

ברח,

הצל נפשך

מן הקרבה  המפתה,

שמור על תמימותך וטוהרך

מפציעות הרומח התועה

של האדישות וחוסר ההבנה.

אל תביט בחרדה

בעיני בחירתך

לפתיחות ערטילאית,

אתה הרי אינך מחוסן

כנגד דלתות אטומות.

וכאשר יגידו עליך –

"נפל על משמרתו

בשדה התהילה

של הרצון הטוב"

שום סכר

לא יצליח לעצור

את שטף כאביך,

איש לא יקשיב לקולך

המדמם מילות אכזבתך

ולרועץ תהיה אשלייתך,

שהוצאות חמלה

לא יוכלו לרושש

את אוצר האנושיות.

 

צא לדרכך מוגן

מפני רעיך.

 

תגובות