שירים

אנשים קרים

אנשים קרים

אדישים לכאב האחר

ואהובך מעבר להרים

נעלם, או אולי רק מאחר

 

אנשים קרים

ליבם לב אבן

ואהובך נראה במעברים

בורח אל ימי הקדם

 

אנשים קרים

לב פועם בם

ואהובך כמו האחרים

שלא מצאו מקומם

 

@כל הזכויות שמורות

תגובות