שירים

בין שינאת חינם לאהבת חינם~בין כיפורים לפורים

כאשר יסתיים הסגר
כאשר יגמר הבידוד
כאשר נפסיק לספור
את מתינו
ונלקק את פצעינו
נעשה חשבון נפש
עם נפשנו
כאשר נפנים במה חטאנו
למה אשמנו
על מי הילכנו רכיל
במי קינאנו
את מי שנאנו
מדוע לא אהבנו
על מי חשבנו
את מי שכחנו
את מי לא כיבדנו
ואת מי זנחנו
נהרהר במי האמנו
בעגל הזהב
או ביושב במרומים
אזי נדע
נבין ונפנים
את המסר
אותו העביר לנו
אלוקים
~~~~~~~~~~~~~~~~

תגובות

ענת אגמי ???? / ימי חשבון נפש כי-פורי / 30/03/2020 09:39
שמאי ארמן / מרים יקרה מאוד..!!!הקור / 30/03/2020 11:50
דני זכריה / נבין ונפנים את המסר ... / 30/03/2020 11:50
שמואל כהן / חשבון נפש / 30/03/2020 15:01
עליזה ארמן זאבי / מרים אחות יקרה לי !!!כש / 30/03/2020 18:27
גלי צבי-ויס / אשמנו / 31/03/2020 06:02
יום טוב צבי / חשבון נפש / 31/03/2020 06:52
נורית ליברמן / אשמנו... / 31/03/2020 08:38