שירים

קליאופטרה

 

 

כוהנת לילה

מוסכת תשוקותיה

ביין אדום

מפתה לחדרי חדריה -

מעלה קורבנות לאלוהיה.

 

קושרת. מתערטלת.

רעד הצפייה עד כלות

ריקוד אש שורף

מאלף גאוות אריות –

מכניעם לה.

 

מדורת גופם צמאה

למבטה – נשיכתה

מלקקים טעם הנצח

משפתיה

טיפה-טיפה

 

פעימות לבם מתחננות.

מרחמת - מושכת ידה -

 מלווה

לשלוות

עולמים.  

 

תגובות