שירים

אישיותת

הוא מבריק

הוא חכם

הוא משיג

והוא בכלל [לא] תם

 

הוא כל כך אין (In)

בשם ההמון

הוא הדגלים המתנופפים

הוא הוא ההמנון

 

נשקנו הסודי

יחסל המנהרות

יחסום כל סכינאי

אליהם יעביר הצרות

 

אותנו הוא אוהב

אותנו היהודים

לבו הגדול כואב

איש של אנשים

 

ואני אחריו

מצאתי מנהיג מושלם

נחסל את השמאל עכשיו

יעלמו, סוף, סוף מזה

העולם

 

הפטריוט

טיל מתוחכם

וכל א...יוט

יפגע, מן הסתם

 

תגובות