שירים

סולחת

סולחת
על היותי
פצע מדמם
בליבך
אותי
לא בחרת
סולחת
על עצם קיומי
בזוכרך
חטא קדמון
סולחת
על מבטך
שהוסט
לצדדים
להסות סודך
סולחת
על עצם 
היוולדי
לא בשורה טובה
הייתי בפיך
ואף על פי
ולמרות
סולחת
על הדמעות
החונקות גרוני
סולחת
על הכל
כי זאת אני
שלא חפצתי
להגיח מרחמך
לעולם קר
בו אין חיוך
בו אין חיבה
ואני כנטע זר
מתגעגעת וסולחת
אימי
~~~~~~~~~~~~~~~
שיר שנכתב וראיתי צורך לכתוב אותו שנית

תגובות

דני זכריה / אני כנטע זר / 01/01/2020 12:47
שמואל כהן / סולחת / 01/01/2020 14:03
גלי צבי-ויס / להגיע מרחמך / 01/01/2020 15:35
יום טוב צבי / ואני כנטע זר / 01/01/2020 15:55
נורית ליברמן / מתגעגעת וסולחת אימי / 01/01/2020 21:07
יקיר (יקי) דסא© / למרות החיים אל תוכם נוצרת ונולדת, / 01/01/2020 22:07
דני זכריה / הגישה ההומניסטית היא הגישה המנצחת / 02/01/2020 20:30