שירים

התקפה התקפה סוף.!

התקפה התקפה סוף.

התקפה התקפה סוף.

אחד אלף
בחזית לך
הרבה כבדים
ולבבות של אבן

לימני
בכינון ישיר
אש!

באיגוף שמאלי
אחריי
התקפה התקפה
סוף.

כשתגיע,
לשער הרחמים,
שני חלולים,
אל תשאיר ממנו זכר!
אחרת לא ייפתח לעולמים.

תגובות

גלי צבי-ויס / אל תאשיר ממנו זכר / 25/12/2019 13:25
שמואל כהן / שיר קשה / 26/12/2019 12:45