שירים

מחלת הרועח

זה הדור הזה!
בו מתייצב בשלימות
מופלאה
עולם האמת
מול עולם השקר
לאמור
אני לא אמות
תמות אתה
אני הטוב
ואתה הטרוריסט הרשע
אני הרופא
ואתה החולה
שאינו יודע
שאותו הרופא
הוא הוא
המגיפה
בכבודה ובעצמה
ושמה
מחלת הרועח
שהיא
השלטת הרוע
כדרך הרוח
על רוחו של האחר
ומכופפת אותו
בתחילה עד כדי
"משבר"
ואחר כך אוכלת את בשרו
יום יום
נכנסת ויוצאת במצח נחושה
בדיוק כמוהו
ב"דלת המסתובבת"
שבכניסה
לעוד בית חולים לרועח
הוא 
הרופא
או הפסיכולוגית
כחושת הרוח
בדרך לקונגרס הרפואה הבא
והוא 
החולה 
בדרך
לעוד זריקה שטשטש
את הכרתו מכדי לראות
את האמת
מפניה הוא חושש
רופא האליל שרק הרגע
היה שם לידו
אחים
מי שמדבר למשל
על ציר של רשע
"אירן צפון קוריאה ופלשתין"
טוב שיתחיל
בציר הרשע שמתחת לאפו
ארצות הברית בריטניה
ישראל"
ובציר הרשע
שבסלון ביתו.
עולם האמת
כבר לא יכול להוסיף
ולהרשות לעצמו
את ההכחשה
עולם השקר
כן
שאלו על כך
תמיד את המסכן.

תגובות

גלי צבי-ויס / עולם השקר / 02/12/2019 07:20