שירים

"חלפו לילות צלולים מאור ירח"


חלפו לילות צלולים

מאור ירח ומעל ביתך

שחפים יצאו לנדוד

ושוב ריחות הסתיו

קורצים בפתח ושוב

אנחנו כאן חווים חלום  

יש משהו טמון עמוק

בסלע יש משהו חבוי

מאור היום הצלילים

בטבע לא שבו והים

התרחק ונדם חפרנו

בורות והתמתנו ועדיין

הגשם לא כאן

 


תגובות

רבקה ירון / .*חלפו לילות צלולים מא / 26/11/2019 18:10
גלי צבי-ויס / הגשם לא כאן / 27/11/2019 06:48