שירים

"עשן לבן יועיל ודיי"


תקיפה ועוד תקיפה

עשן סמיך מחניק

קטעי שירים נוגים

וקר.על רגיעה שלא

תחזיק והדרום מבליג

נפל האומץ אל הגיא

בסבב הקודם שכבתי

על עידית שלא תצחק

בהפגזה שיניתי את

הצליל אבלע יותר

שירים שלא אשמע

יש החרפה תקיפה

ועוד תקיפה עשן

לבן יועיל ודיי

 

(ובתקווה שתסלח לי המשוררת רחל) 


תגובות