שירים

"אם אשכחך"


אם אשכחך ירושלים איך

אדע שהמשיח כבר כאן

והשמש תזהר בעיתה

ועל כל בית רחוב ופינה

שקט ישרור בעת תפילה

ואיכר יזרע בגיל ושמחה

ויקצור תבואתו בצנעה

 

אם אשכחך ירושלים ולא

אזכיר את שמך תחילה

תסקול השכינה את ביתי

וישוב הנביא ויקרע קריעה

ומלכות בית דוד דלת אטמה

שלא אוכל להביע משאלה

הן רציתי לחקור עבר והילה

 

אם אשכחך ירושלים אך

העפיל למצדה עת הזריחה

וישאל השומר על התהילה

איך נפלו קנאים על חרבם

וים המוות עטף עוז רוחם

ואם הייתי די אמיץ ועקשן

הייתי משיב עטרה למקומה


תגובות

גלי צבי-ויס / עיר הקודש / 30/10/2019 06:43