שירים

מראה

המראה

האם היא מכזבת

או שמא שבורה

 

מראה

האם מעוותת

או שמא אמת לאמיתה

 

הופכת ימין לשמאל

שמן לרזה

 והתם שלא יודע לשאול

למצביא צבאות או חוזה

 

מראה

משקפת דמות שמולה

אור הפוגע בקריסטל

חוזר כתמונה

 

 @כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

 

תגובות