שירים

חרוטים של צבע

.     חרוטים של טבע

 

עת התכדררנו בעיבורי המצולות
משכנו את הזמן כשמיכה 
אשר קצרה למידותינו
עד כי רגלינו שוכשכו 
באדוות המציאות

אך כמו גאות 
גם אנחנו סופנו שנתמלא 
בגלים של נשימות
אותן נקבץ ברגעים קטנים 
כמו כונכיות שנאספו 
בידיים זעירות של ילדים
חרוטים קטומים של טבע

תגובות