שירים

עגבנית


עגבנית חיוורת וורדרדה
גידולה בחורף כרוך
בוודאות אי הבשלתה
ובטרם בגרותה נקבע
לא להיות במיטבה.
 
עגבנית מבשילה
תחת קדרות עננים
גם אם עדוייה בפרוות
נזם ותכשיטים.
היא ניתנת לבליעה
כגלולה מרה ומן הסתם
לא תבריא מטעמה.

תגובות

גלי צבי-ויס / לא בשלה / 22/02/2019 16:33
יום טוב צבי / לא תבריא מטעמה / 22/02/2019 17:57
שמאי ארמן / עגבנית כאישה, בבשלותה, / 23/02/2019 09:40
עליזה ארמן זאבי / שירת העגבניה***************** / 23/02/2019 14:28
זיגי בר-אור / העגבנייה בתיאור כאישה / 23/02/2019 14:33