שירים

זוז מפה


אין לו רצון משל עצמו
לכן נקרא הוא "זוז מפה",
סובב במעגלים וליד הדלת נעצר
מבטו התמים את ליבי שבר.

"זוז מפה", את השם מיד חיבב
ובשביעות רצון בתוך הערסל התכרבל,
לרגע נכנסה בו רוח שטות
ובציפית הלבנה השתמש ככסות.

בגן עדן של שוטים
מצא "זוז מפה" הרבה שותים,
וכשאהובי השיכור מן העולם יצא
מצאתי אני ידיד לעת צרה

תגובות