שירים

אור בקצה המנהרהאור מצאתי בקצה המנהרה
זוהרו נגע בי ועל ידידותו תודה,
כמגדלור דרכי ניווט בעלטה
ואורו המהבהב ליטף ברעדה.

זה מכבר נכרתה המנהרה
ואורות קטנים הוצבו לאורכה,
ידידותם לברית וקשר נפתחה
בימי מכאוב, צער ושמחה.

אור מצאתי בקצה המנהרה
את סגור ליבה לפני פתחה,
בוכות וצוחקות כמו בשיגרה
כאילו שמאז ותמיד חרזנו שירה.

תגובות