שירים

זה שאיננו יודע לשאול

 
   

מכל ארבעת הבנים שהעמידה התורה, אהבתי את זה שאיננו יודע לשאול.

הידיעה כי אינך יודע כלום, היא תנאי לראשיתה של חוכמה.

כל השאר אינן אלא תוספות.

תגובות

יום טוב צבי / כה נכון / 24/04/2016 08:22
נורית ליברמן / כל כך נכון, לכן נאמר גם / 24/04/2016 11:15
גלי צבי-ויס / ראשיתה של חוכמה / 24/04/2016 11:44
זיגי בר-אור / משפט חכם ונכון העלית. � / 24/04/2016 13:46
גליה אזולאי / לעיתים ציקי, כאשר לא ש� / 25/04/2016 17:58