שירים

לשון צחה

   לשון צחה

 

ידעתיך בשפת תנ"ך,

אוהב  לשונך בשפתותיי

נכנע למתק מילותייך

ברטט משוררים.

 

במשפטי קדושה קדומים

בלשון צחה ועוגבת

מגרה  אותי לחדור

לעומק צפונותייך.

 

את לי בחלום,

את לי בהקיץ

איתך אני מרגיש ,

איתך אני חושב

לנצח תהיי שפתי,

 שפת אמי ועמי

שפת עבר.

 

 

©כל הזכויות שמורות ליצחק רייויט

 

תגובות