שירים

דף ריק

כל היום כותבת
סיפורים בראש
קטעים קצרים,
לעט הדמיונית כמעט ונגמר כל הדיו הבלתי נראה

אללי!
אין סוף ליצירה

תגובות