שירים

הלב שלקחת / גליה א. א


ברוח הדברים שקראתי היום כאן: 

 

הלב שלקחת / גליה א. א

 4/2015

מפחדת לתת לך את הלב שלקחתָּ

מפחדת לאבדךָ בשנית ובשלישית

כה מהר אותו שכחתָּ

ואני נשארתי עם שברו אותו קברתָּ

ודי..

                         

תגובות