שירים

עיניים...

עיניים,מראות הנשמה

מצליב מבטים

עדשות מבריקות

ניגרו הדמעות

שטפו רגעי תוגתה.

עיניים,חידות

תר רמיזות,עכבות

צולל בעקבות

בועות הספקות

עיניים...צלולות מטעות.תגובות