שירים

אני מרגישה שאני הולכת קצת חוששת
נו חוששת ליפול שוב
כי כשאני נופלת אני כבר ככה פתאום לא בן אדם חזק
ואז מה אני אגיד לעצמי פעם הבאה שאהיה על סף נפילה?
שהעליה קלה?
שההחזקה קלה¿ 
אז אני הולכת קצת חוששת 
קצת אדישה
קצת מטה ליפול וקצת לא
ומנסה

תגובות