שירים

תנו לי

תנו לי 100 שנים בים
אוכל להסתדר
אולי אשקוט
אתרכז בגלים
אכניס את הראש עמוק,
אראה חול, ארגיש חול,
אתמלא חול, אנטוף חול
ואתפרק לחול

תנו לי 100 שנים בים
ים רגוע או סוער
שימלא מחשבותיי
עם השקט שבו או
עם הצורך לשרוד,
האם לצלול עם בוא הגל?
האם לקפוץ?
האם לוותר ולטבוע

תנו לי 100 שנים בים
,לבהות בגלים
לצוף עליהם,
לטבול את הראש
לצלול למעמקים
ולשכוח מהכל

תגובות