שירים

כוכב


כמשק כנפי פרפר
כעין הסערה בלב הציה
כרציעה בידי המדממת
כגרגר אבק בחלל
כפעימותיו של הזמן

כצירו של כוכב
הבוהק עליי
כפי שאתה בשבילי
מאיר את המרווח הצר
שביני לבין השאר

ומכל הכוכבים מעל
בחרתי בך
להאיר מסעי
להשיל מחסומים
לסלול דרכים
להרגיש חיים
לפלס ייסורים

כל הזכויות שמורות ©

תגובות