הודעות

ספר העשור " דרך המילים "

בשעה טובה ומוצלחת הגיע לידי היום ספר העשור דרך המילים במשלוח דואר  ע"י " (ומי אם לא!) האישה הנפלאה נורית ליברמן.

כה עלץ ליבי ותגלנה עצמותיי בראותי הספר המופלא הזה אשר יצא מבית מדרשה  של האישה רבת הפעלים אשר חן וחסד עטרת נשמתה ואורה משוך על ארץ רבה הגב' הנכבדה גלי צבי ויס,בהטות חסדה על היוצרים והסופרים-ציצים ופרחים נטע דרך ההולכים בשירה..וסייעו בידה כאשר נדב ליבם להקים מלאכת קודש זו האנשים והנשים החשובים מר יקי דסא,ענת אגמי,,נורית ליברמן,הנרי דותן אגמי..אשר כול אחד מהם ידו רב לו ועשו במלאכה.

תודה רבה וברכה מעליא ינוחו  על ראשם ולהם יקרא המה הגיבורים אנשי שם.

ופתחתי הספר ועלעלתי בדפיו וקראתי מיצירותיו..עיניי אורו מהיצירות המופלאות דבר דיבור על אופניו בטוב טעם ודעת עט מושכים בספר המה המשוררים והיוצרים בכשרונותיהם הברוכים  אשר חרשו  בתלמי השדות וזרעו את ליבם והמטירו טללים מנשמתם והפריחו  ארץ ציה מבורכת..אחד אחת ככוכבים מאירים  בשמי דרךהמילים.

היו ברוכים כולכם ואהבה תקדם את פניכם ושלום ושלווה בבתיכם ושמחה וגיל ירננו אחריכם.


תודה!! 

תגובות