שירים

ככה סתם

הכל שקט וחשוך
והבוקר הנץ בהישמע הצפצוץ
בחטף חדר לראשי 
טייל במחיצות מוחי 
והעירני משנתי

ככה סתם
נכנס לחיי באישון הליל
וכעת בניסיון נואש לקרוא
את השורות המרקדות
אני חושבת על נשימתו

הנושפת בעורפי אט אט
מצמררת גבי
מסמירה שערותיי
פוקחת עיניי
כתנשמת צחורה

ככה סתם
שלחוני לחשוב
והמילים שורבטו על דף
עד שפכו לשיר קטן
להוא ששלחני בהנץ היום


כל הזכויות שמורות

תגובות