שירים

מעבר לים

יכולתי להרגיש את הלימות לבך
מעבר לים 
כילד הנרגש לקריעת עטיפת המתנה
כציפור דוהה המשחרת לטרפה

בצליל הדומם שבין הלימה להלימה
חשתי בשקט שלך
שקט זעיר הממלא חלל האוויר 
יונק את דממתו כתער בעוכריו

ברגע הזה בו הנץ החמה
יכולת לחוות את הוויתך
כערמת מוך הגוללים סביבך
עוטפים ומשחררים אותך ליומך

תגובות