שירים

בין הזמנים...

חזרתי לנוף ילדותי

חזותו שונתה

הקולות אחרים

הפנים מעורבות

שרדו רק זיכרונות.

בעיני רוחי

בשעת בין ערביים

קריאות אימהות

סירוב בשלל שפות

של חברים שאינם.

פליטת שערי האפירה

מנסה אני למצוא

את מחבואי עבר

עליהם עלה הכורת

כחיי חבריי הנופלים.

באחת מתעשת

עוד שבוע למועד

בו אחזור לחזות

בפנים המוכרות

בתוך המסגרות...ערב השואה היום.תגובות