יום טוב צבי

שירים
שבים ובגדול
יום טוב צבי / שירים - 30/11/2020 13:26
20
צפיות
שני צדדים למדע
יום טוב צבי / שירים - 29/11/2020 13:18
20
צפיות
הבן יקיר לי?
יום טוב צבי / שירים - 28/11/2020 11:02
15
צפיות
בדיעבד
יום טוב צבי / שירים - 27/11/2020 11:08
10
צפיות
המשכנתא
יום טוב צבי / שירים - 26/11/2020 08:14
16
צפיות
הרס עצמי
יום טוב צבי / שירים - 24/11/2020 07:06
13
צפיות
פירות האהבה
יום טוב צבי / שירים - 23/11/2020 07:32
15
צפיות
ייקה פוץ
יום טוב צבי / שירים - 22/11/2020 07:17
18
צפיות
בעיה לשונית
יום טוב צבי / שירים - 21/11/2020 07:12
16
צפיות
וחוזר חלילה
יום טוב צבי / שירים - 20/11/2020 07:12
14
צפיות
בדעוך כוכב
יום טוב צבי / שירים - 18/11/2020 09:00
23
צפיות
רווח כפול
יום טוב צבי / שירים - 17/11/2020 09:07
15
צפיות
צרכנות נבונה
יום טוב צבי / שירים - 15/11/2020 08:33
13
צפיות
רופא בעליל
יום טוב צבי / שירים - 14/11/2020 08:58
13
צפיות
החיים לא פיקניק
יום טוב צבי / שירים - 12/11/2020 07:25
18
צפיות
מצוקתנו ישמע אל
יום טוב צבי / שירים - 11/11/2020 07:55
11
צפיות
קסמי האהבה
יום טוב צבי / שירים - 10/11/2020 07:23
9
צפיות