יום טוב צבי

שירים
אמור לי מי חברך...
יום טוב צבי / שירים - 28/08/2021 06:11
48
צפיות
דבר בעיתו מה טוב
יום טוב צבי / שירים - 24/08/2021 06:55
45
צפיות
הכשרון המכריע
יום טוב צבי / שירים - 23/08/2021 06:54
51
צפיות
ההנחה האמיתית
יום טוב צבי / שירים - 21/08/2021 06:42
49
צפיות
הרגעה
יום טוב צבי / שירים - 20/08/2021 05:06
45
צפיות
חכמים בלילה
יום טוב צבי / שירים - 18/08/2021 14:37
48
צפיות
אפקט הציפייה
יום טוב צבי / שירים - 17/08/2021 14:35
44
צפיות
תמונת מצב
יום טוב צבי / שירים - 16/08/2021 05:57
46
צפיות
מקורות ההשראה
יום טוב צבי / שירים - 13/08/2021 08:10
46
צפיות
תרבות הדיבור
יום טוב צבי / שירים - 12/08/2021 08:00
47
צפיות
אלא לראותן בלבד
יום טוב צבי / שירים - 11/08/2021 07:47
56
צפיות
ככל האדם
יום טוב צבי / שירים - 10/08/2021 07:37
49
צפיות
המפתחות בפנים
יום טוב צבי / שירים - 09/08/2021 07:31
49
צפיות
מה נשתנה?
יום טוב צבי / שירים - 08/08/2021 06:20
50
צפיות
מהזיה להוויה
יום טוב צבי / שירים - 07/08/2021 06:19
53
צפיות