יום טוב צבי

שירים
עילה למחלה
יום טוב צבי / שירים - 08/11/2020 07:15
17
צפיות
אב רחמן?
יום טוב צבי / שירים - 06/11/2020 15:51
16
צפיות
ראש בראש
יום טוב צבי / שירים - 05/11/2020 15:48
12
צפיות
אהבה וקוץ בה
יום טוב צבי / שירים - 03/11/2020 15:00
16
צפיות
מעלת קור
יום טוב צבי / שירים - 02/11/2020 12:11
13
צפיות
מגדל בבל
יום טוב צבי / שירים - 01/11/2020 11:29
16
צפיות
היפהפה הנם
יום טוב צבי / שירים - 31/10/2020 11:10
16
צפיות
נחמה פורתא
יום טוב צבי / שירים - 29/10/2020 09:06
13
צפיות
הכשרון המכריע
יום טוב צבי / שירים - 28/10/2020 08:55
13
צפיות
ההנחה האמיתית
יום טוב צבי / שירים - 25/10/2020 08:18
14
צפיות
דבר בעיתו מה טוב
יום טוב צבי / שירים - 24/10/2020 08:04
16
צפיות
מחלה מדומה
יום טוב צבי / שירים - 22/10/2020 08:22
13
צפיות
כורח השעה
יום טוב צבי / שירים - 21/10/2020 08:05
19
צפיות
קצר וקולע
יום טוב צבי / שירים - 20/10/2020 08:22
13
צפיות
אמור לי מי חברך...
יום טוב צבי / שירים - 19/10/2020 08:37
12
צפיות