שירים

יש בי שיר..ובטרם צאתו השיר אסף אותי אל חיקו..כתינוק אובד אל זרועות אימו.

תגובות