שירים

כחותם על ליבך

    כחותם על ליבך

 

הנך יפה רעייתי, הנך יפה,

כחוט השני שפתותייך

עינייך יונים

ואת רעננה.

 

שישים המה שנותייך

ואת נשקפת כמו-שחר

ריח גופך כתפוחים

וחיכך כיין טוב.

 

בבואך רעייתי,גן נעול,

מעיין גנים, באר מים חיים,

כפלח הרימון רקתך

ואת ברה.

 

הדודאים נתנו ריחם

וביתך כל מגדים,

שמאלך אם הבנים

ימינך צופנת אישך.

 

כי קולך ערב

אהבתך בתענוגים,

חמוקיי ירכייך

כמו חקלאים מעשה אומן

 

שימי כחותם על לבך

את אהבתי

כי-עזה היא כמוות

רשפיה, אש שלהבותיה.

 

 

    לרעייתי צילה במלאת לך שישים

          

©כל הזכויות שמורות ליצחק רייויט

תגובות